Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ' ὁρᾷ [ Μένανδρος ]

Μόνη αυτή επεμβαίνει δίκαια στα άδικα έργα, όντας εχθρός των αδίκων, όμως με ευφροσύνη βρίσκεται μαζί με τους δικαίους...


Περισσότερα,
εδώ κι εδώ.


Η «Θεογονία» (στίχ. 902) ομιλεί για την «Δίκη». Η Δίκη ήταν κόρη τής «Θέμιδος», όπως επίσης τέκνα τής Θέμιδος υπήρξαν η «Ευνομία» και η «Ειρήνη». Αυτές τις αποκαλεί Ώρας. Αυτές φυλάττουν και εποπτεύουν τα έργα των ανθρώπων.
Επειδή τα έργα των ανθρώπων δυνάμεθα να τα...

H συνέχεια εδώ