Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει πολύ ζημιά στην Ελλάδα - Μην το ξεχάσετε ποτέ... Αυτός ο άνθρωπος, όχι απλώς έβλαψε, αλλά Κ Α Τ Ε Σ Τ Ρ Ε Ψ Ε την Ελλάδα μας


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.