Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Oι απόγονοι τού Καποδίστρια, μιλούν για τον πρώτο Κυβερνήτη τής Ελλάδος


Περισσότερα, εδώ ΚΑΙ εδώ.