Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Τι είναι Έρως και τι Αλήθεια;


Ο ορισμός τού έρωτος, στο 33:00 τού video

Ο ορισμός τής αληθείας, στο 1:12:45 τού video