Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Τι είναι Δίκαιον και τι Δίκη;


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.