Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 2 Μαΐου 2021

Η Αριστερά, στηρίζει τον Βορίδη για τις ιθαγένειες. Κατάλαβες φίλε αναγνώστη;


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ K A I εδώ.
==================================
Η προηγουμένη εκπομπή για τον
Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, εδώ.


Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 50


«Τοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας παρά τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας».