Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Τι είναι Ηλεκτρονικός Πόλεμος;


Ηλεκτρονικός Πόλεμος είναι κάθε στρατιωτική ενέργεια η οποία προϋποθέτει τη χρήση ή εκμετάλλευση τής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας με σκοπό να ελέγξει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ή να το χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στον αντίπαλο.

Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος χωρίζεται παραδοσιακώς σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: την Ηλεκτρονική Επίθεση (Electronic Attack/EA), την Ηλεκτρονική Υποστήριξη (Electronic Support/ES) και την Ηλεκτρονική Προστασία (Electronic Protection/EP).

Ηλεκτρονική Επίθεση

Ηλεκτρονική επίθεση (ΕΑ) (παλαιότερα γνωστή με το όνομα ECM/Electronic Counter Measures) ονομάζεται η ενεργητική ή παθητική χρήση τού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με σκοπό να καταστεί απαγορευτικό στον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για δικό του όφελος, και συνεπώς για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε έκβαση των επιχειρήσεων εις βάρος των φιλίων δυνάμεων.

Στην ενεργητική ΕΑ περιλαμβάνονται οι ενέργειες τής παρεμβολής (jamming).