Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Τον Αλί Μπαμπατζάν, τον θυμάστε;


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.