Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Τον Γιασάρ Μπουγιούκανιτ και τον Δημήτριο Γράψα, τους θυμάστε;


Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] Κ Α Ι εδώ.Διαβάζουμε επίσης εδώ
Κ Α Ι εδώ.