Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Τον Γιασάρ Μπουγιούκανιτ και τον Δημήτριο Γράψα, τους θυμάστε;


Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] Κ Α Ι εδώ.Διαβάζουμε επίσης εδώ
Κ Α Ι εδώ.