Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Παρασημοφορεί Βασιλείς η κοντή κνίτισσα... «Κάτινααα, σαλαμάκι !»

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.