Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

«Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως», "ellas21" και ΚΙΝΗΜΑ 21 παρακολουθούν (και αντιγράφουν) όλοι... κι ό,τι διαβάζουν κι ακούν, το παρουσιάζουν για δικό τους...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.