Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Απεμουρλάθη ο τουρκαλάς κι «έκοψεν άλυσο». Τού απήντησαν, «στα τσακίδια» !


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.