Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Θα... «φάτε καλά» εκεί στην Αλεξανδρούπολη - Σάς έρχεται μια... «ανεξάρτητη» Ειδική Οικονομική Ζώνη (με... «πρωτεύουσα» την Αδριανούπολη) νάαα !!! !!! !!!

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ Κ Α Ι εδώ
Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ...

Δυτικώς τού ποταμού Νέστου θα αποσυρθή το Δ' Σώμα Στρατού - Μουσουλμάνοι θα είναι οι κάτοικοι τής... «ανεξαρτήτου» Θράκης. Εντάξει; «Φιλάκια»... Ο Διηνέκης σας...

Πάιατ δεν θέλατε;