Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Εκεί θα γίνη «ΝΤΟΥ» από την Τουρκία! | Ιωάννης Μάζης