Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Φίλης: Θέλουν να προλάβουν τους ελληνικούς εξοπλισμούς οι τουρκαλάδες... «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»: Μάς διαβάζεις κι εσύ Φίλη; Είμαστε βέβαιοι !


Τα γράφουμε, όλα, «φόρα - παρτίδα». Μια στημένη θεατρική παράσταση ξανά, όλα, όπως ήταν και το 1922 και το 1974...


«Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»