Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Παναγιώτης Ρουμελιώτης: Έναρξη απο-παγκοσμιοποιήσεως και επαναφορά τής εθνικής παραγωγής - Άλλος κόσμος