Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Είμαστε όλοι ΑΣΔΕΝ !!! Με τα παιδιά μας στα νησιά !!!


Περισσότερα, εδώ.