Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Γρίβας: Μη με απειλείς με πόλεμο, γιατί θα σε χτυπήσω δίχως να περιμένω να μού επιτεθής...