Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Είμαστε με τα παιδιά τού Ελληνικού Λαού, στις Φρουρές τής ΑΣΔΕΝ !!!