Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

«Απασφάλισε», ήδη, ο Μάριος... και «έχει να φάη πολλά λαρύγγια»...