Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

Κοέν - Κόηδες ~ Γόηδες - Κουν - κλπ / Κάβειροι και... Κάβουρες


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.