Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

Διηνέκη θα λέτε και θα κλαίτε...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.