Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Κρατάτε γερά ! Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !