Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ό,τι ακριβώς συνέβη ήδη, συμβαίνει τώρα (και θα συμβή) και στην Ελλάδα...

Περισσότερα, εδώ.