Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Ε, όχι και... ... ... «θύμα», η... «Ε»ΥΠ !!! Όχι δα...

Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.