Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

«Η Φάρμα των ζώων» - Όταν κάποια γουρούνια, είναι πιο... «ίσα» από τ' άλλα...


Την ταινία, την εντοπίσαμε εδώ.