Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Οι ΗΠΑ, χάνουν την υπομονή τους με τη Γερμανία... λέει...


Περισσότερα, εδώ. Εν τω μεταξύ, το ρωσικό αέριο...