Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Σταμάτησε η ανάπτυξη στην Κίνα και «πλάκωσε» (κι εκεί) η ανεργία...


Περισσότερα, εδώ.