Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Μόνον στην Ελληνική Δημοκρατία συμβαίνουν αυτά κ@ρ@μ@λ@κ@ μου...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.