Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Λιάτσος, Μόσχα: Ενεργειακός Χειμώνας - Το φάσμα τής πείνας και τής ακρίβειας