Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Φίλης: Θα γίνη καβγάς με την Τουρκία και δεν θα μάς σώση κανείς !