Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Κυριακή μετά τήν Ύψωση τού Τιμίου Σταυρού


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.