Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Έλεοςςς...

Χειροθετήθηκε «Άρχων» του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
μέχρι κι ο... Κεχαγιόγλου !!!