Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Κι άλλος νεκρός τού ΟΣΕ !!!


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.