Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο ! ! !


Περισσότερα, εδώ.


Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;