Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Το πεντοχίλιαρο τού Ρουφογάλη... Τροφή για σκέψη...

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.