Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Ο κόσμος μέσα σου...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.