Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Γιατί αφαιρέθηκαν ο δυϊκός αριθμός, η ευκτική έγκλιση, η δοτική πτώση, η μέση φωνή, το απαρέμφατο, οι τόνοι και τα πνεύματα από την Ελληνική Γλώσσα, οέο;


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ Κ Α Ι εδώ.
==========================================
Επί τη ευκαιρία...
Άλλο εδιδάχθην, άλλο εδίδαξα κι άλλο εδιδαξάμην...
Άλλο διδαχθήσομαι, άλλο διδάξω κι άλλο διδάξομαι...
Η μέση φωνή, δεν δηλώνει απλώς ότι το υποκείμενο ενεργεί και
η ενέργεια επιστρέφει στον εαυτό του. Παραδείγματος χάριν, το ρήμα λούομαι.
Υποδηλώνει επίσης ότι, το υποκείμενο ενήργησε με μία αυξημένη προσωπική συμμετοχή (π.χ. εδιδαξάμην) ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ενέργειες που κάνει. Υποδηλώνει και μια υπευθυνότητα...
Ας το σκεφθούμε. Κάτι ακόμη, εδώ.