Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Πάρε κοντά σου τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και τα ανήψια σου και δίδαξέ τους αυτό που θα μάθης κι εσύ ο ίδιος / η ίδια τώρα ! Θα τα σώσης δια βίου ! Ες αεί... Κατάλαβέ το κι εσύ ο ίδιος / η ίδια ! Θα αλλάξη η ζωή όλων μας: Από τι απορρέει ο κίνδυνος για ΟΛΑ τα διανοητικά σφάλματα που διαπράττονται από ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους; [... δι' οὗ κινδυνεύει πάντα ὅσα διανοίᾳ σφαλλόμεθα γίγνεσθαι πᾶσιν;] Οι σημερινοί... «δάσκαλοι» (και όχι ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ - έχει διαφορά] ΔΕΝ τα γνωρίζουν αυτά (ΔΥΣΤΥΧΩΣ...) - Γι' αυτό καταντήσαμε έτσι όπως καταντήσαμε...

τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι


[229c] Ξένος
ἀγνοίας γοῦν μέγα τί μοι δοκῶ καὶ χαλεπὸν ἀφωρισμένον ὁρᾶν εἶδος, πᾶσι τοῖς ἄλλοις αὐτῆς ἀντίσταθμον μέρεσιν.
Θεαίτητος
ποῖον δή;
Ξένος
τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι: δι' οὗ κινδυνεύει πάντα ὅσα διανοίᾳ σφαλλόμεθα γίγνεσθαι πᾶσιν.
Θεαίτητος
ἀληθῆ.
Ξένος
καὶ δὴ καὶ τούτῳ γε οἶμαι μόνῳ τῆς ἀγνοίας ἀμαθίαν τοὔνομα προσρηθῆναι.
Θεαίτητος
πάνυ γε.

Περισσότερα, εδώ.
ἀμαθία: τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι
(αμάθεια: το να νομίζης ότι γνωρίζης κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζεις καλά)

ἀμαθία: τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι
(αμάθεια: το να νομίζης ότι γνωρίζης κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζεις καλά)

ἀμαθία: τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι
(αμάθεια: το να νομίζης ότι γνωρίζης κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζεις καλά)