Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Στις βορειοδυτικές πλαγιές τού όρους Πάρνων, στο χωριό Καρυές, ανάμεσα στην Τρίπολη και την Σπάρτη: «Τὸ γὰρ χωρίον Ἀρτέμιδος καὶ Νυμφῶν ἐστιν αἱ Κάρυαι καὶ ἄγαλμα ἕστηκεν Ἀρτέμιδος ἐν ὑπαίθρῳ Καρυάτιδος.» [Παυσανίου Ἑλλάδος Περιήγησις, Λακωνικά, Χ, 7] - ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ !


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.