Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Μπερδεύει (πάλι) τον κόσμο ο «κύριος Χίος» (έτσι τον λέει ο Χατζάρας, ο οποίος έχει βγάλη τον σκασμό και για το δημοσίευμα περί Κατσιμήτρου... κάνοντας την κόττα, κοκοκο...)


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.